Nieuws

Jaarvergadering 19 januari 2021

21-12-2020

Omdat niet duidelijk is hoelang de Corona-maatregelen nog van kracht zijn, heeft het bestuur ervoor gekozen om deze vergadering geheel digitaal te doen. Dit gaan we doen op 19 januari van 20:00 uur tot 22:00. Ieder lid krijgt een uitnodiging via de email, zodat men van huis uit kan inloggen.

De vergaderstukken zullen begin januari, ook weer via email verstuurd worden. Hierbij is het verzoek aan de leden om hun vragen alvast via email te stellen. Gedurende vergadering zullen uw vragen behandeld worden. Tijdens de vergadering kan alleen via chat gereageerd worden omdat het technisch niet mogelijk is dit via microfoon te doen.  Daarom het verzoek om vooraf uw vragen te stellen.

 

Tuinen vrijmaken

09-07-2020
Alle leden hebben vandaag een mail gekregen met informatie over de manier waarop we de tuinen vrij gaan maken van puin, zeil en restafval. We zien er naar uit deze klus (samen) te klaren!

Tuin frezen

21-09-2019

Voor het spitten en/of frezen van uw tuin, kunt u terecht bij Adriaan Simons. Hij zal in overleg met u, als lid, uw tuin spitten en/of frezen tegen een vergoeding.

U kunt hiervoor telefonisch contact met Adriaan Simons opnemen: 

06 199 12 924.

Grondverzetactie Venuslaan

18-06-2020                                                                                                                        
Er komt een grote grondverzetactie om de tuinen aan het Venuslaancomplex op te hogen. Door middel van een brief zijn de leden hierover geïnformeerd en opgeroepen mee te denken over de uitvoering hiervan. Een kopie van de brief is te vinden op de ledenpagina onder De Groene Lekkerlander.

Commissie Vervuilde Grond

07-05-2020                                                                                                                          De commissie Vervuilde Grond heeft haar werk afgerond en alle leden een brief gestuurd. Een kopie van de brief is te vinden op de ledenpagina onder De Groene Lekkerlander (inloggen verplicht).